Energooszczędne Ząbki

IMG_20200504_103515_ok.jpg

Od wielu lat władze Miasta Ząbki starają się wykorzystywać nowoczesne technologie, dzięki którym zmniejszają koszty energii niezbędnej do funkcjonowania obiektów miejskich. Na temat planów i aktualnych realizacji z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki i Januszem Tomaszem Czarnogórskim, prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach rozmawia Aleksandra Olczyk.

– Jakie inwestycje z obszaru alternatywnych rozwiązań energetycznych planowane są w Ząbkach, a jakie już funkcjonują?

 

Małgorzata Zyśk: Niedawno złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie dotyczące budowy bloku komunalnego i budynku przedszkola. Planujemy instalację 67 paneli fotowoltaicznych o mocy 20 kWh na budynku przedszkola publicznego oraz 60 paneli o mocy 18 kWh na bloku komunalnym przy ulicy Kaszubskiej. Łączna kwota którą zamierzamy pozyskać to ponad 36 mln złotych. Wykorzystanie paneli obniży koszty energii elektrycznej w obu obiektach. Jest to szczególnie istotne w przypadku przedszkola, w którym jej zużycie jest, ze zrozumiałych względów, bardzo duże.

 

 

 

– Ząbki nazywane są stolicą elektromobilności, na jakie udogodnienia mogą tu liczyć posiadacze pojazdów elektrycznych i hybrydowych?

Małgorzata Zyśk: W Ząbkach mamy aktualnie siedem stacji ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Biorąc pod uwagę zwartą zabudowę Ząbek, to dość dużo, ale nie zamierzamy na tym poprzestać i z pewnością uruchomimy w przyszłości kolejne stacje ładowania. Cztery stanowiska znajdują się w ogólnodostępnym garażu podziemnym pod pasażem przy ulicy Orlej, jedno na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach, a dwie kolejne stacje ładowania na parkingu przy basenie przy ulicy Słowackiego.

– Rok temu miejska spółka – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oddało do użytku swoją nową siedzibę wybudowaną w technologii obiektów pasywnych.

 

Janusz Tomasz Czarnogórski: Jesienią 2019 roku na dachu budynku administracyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz na terenie SUW została zamontowana instalacja fotowoltaiczna składająca się łącznie z 146 sztuk paneli o łącznej mocy 44,97 kWp oraz dwa solary do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło i chłód w budynku zastosowano pompę ciepła typu woda-woda zlokalizowaną w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na kondygnacji parteru. Pompa wykorzystuje ciepło z przepływającej do miasta magistrali wody. Dzięki temu źródłu pokrywane jest zapotrzebowanie dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji chłodu w budynku administracyjnym PWiK Ząbki. Uzyskana z pompy ciepła energia pozwala obniżyć około 40% kosztów eksploatacyjnych związanych ze zużyciem energii dostarczanej w sposób tradycyjny. W budynku o regulowanej temperaturze zapewniono standard energetyczny o ponad 60% lepszy, niż w obiektach referencyjnych. Po roku użytkowania zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wynosi ok. 43 MWh, a poziom emisji CO2 spadł o 25,68 tony.

– Jaki typ paneli zamontowano na siedzibie PWiK i jaka jest ich wydajność

Janusz Tomasz Czarnogórski: Zastosowaliśmy moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne zmieniające bezpośrednio energię promieniowania słonecznego na prąd. Na dachu siedziby Spółki zamontowano 55 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 15,4 kWp. Panele solarne wyposażone są w szkło solarne o podwyższonej przezroczystości oraz strukturze pryzmatycznej zwiększającej wykorzystane ilości dopływającego światła. Dzięki pracy tych paneli i uzyskanej energii do atmosfery nie przedostało się 12,74 CO2, co dokłada cegiełkę do ochrony mieszkańców przed globalnym ociepleniem klimatu.

– Gdzie jeszcze, w takim mieście jak Ząbki, mogłaby znaleźć zastosowanie energia odnawialna i jakie przynosi to korzyści?

Małgorzata Zyśk: Już kilka lat temu na budynku ratusza zainstalowaliśmy panele solarne. W 2017 roku, w ramach projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, wymieniliśmy wszystkie lampy uliczne na oświetlenie LED. Zostały też wymienione oprawy i skrzynki oświetlenia nocnego oraz zainstalowano zegary astronomiczne. Aby zmniejszyć zużycie energii przeprowadziliśmy termomodernizację dwóch najstarszych obiektów szkolnych. Nie zamierzamy na tym poprzestać. Jeśli tylko uda nam się pozyskać dofinansowanie, planujemy instalację paneli na pozostałych obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach oświatowych.

Janusz Tomasz Czarnogórski: Dzięki wybudowanym instalacjom fotowoltaicznym na terenie SUW Drewnica nasza Spółka zaoszczędziła już dzięki wytworzonej energii ponad 16 tys. złotych. PWiK Ząbki planuje dalszą rozbudowę instalacji fotowoltaicznych. W dokumentacji nowej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Powstańców zostaną zaprojektowane ogniwa fotowoltaiczne na powierzchni dachu budynku technicznego.