Odpowiedź Komisji Europejskiej na petycję w obronie kompleksu Turów

Turow-powerstation.jpg

Ursula Von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej ustosunkowała się do petycji przeciwników zamknięcia Kopalni i Elektrowni Turów. Kopalnia i elektrownia Turów należy do PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej.

W połowie roku Czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych złożyło oficjalną skargę na Polskę, domagając się wstrzymania rozbudowy kopalni Turów. Wniosek, który wpłynął do Komisji Europejskiej jest pierwszym krokiem do wniesienia sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o naruszenie zobowiązań wynikających z Traktatów UE. Komisja ma trzy miesiące na ustosunkowanie się do skargi, zanim czeski rząd będzie mógł pozwać Polskę do sądu.

W odpowiedzi strona polska wystosowała petycję w obronie kopalni i elektrowni Turów, popartą przez około 30 tysięcy pracowników kompleksu i mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. 23 czerwca petycja została przekazana na ręce Anny Zalewskiej, poseł Parlamentu Europejskiego.

W piśmie z 27 października Komisja Europejska poinformowała, że

zwróciła się do polskich władz o informacje na temat zastosowania w tej sprawie wymogów wynikających z unijnego prawa ochrony środowiska. Po wyjaśnieniu wszystkich istotnych faktów Komisja będzie mogła ustalić, czy doszło do naruszenia prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska.- czytamy w przesłanym dokumencie.

W cytowanym piśmie Komisja Europejska podkreśliła, że zdaje sobie sprawę z gospodarczego i społecznego znaczenia kopalni i wyraziła zrozumienie dla obaw dotyczących zachowania miejsc pracy w regionie oraz zapewnienia niezależności energetycznej kraju.

Pełna treść pisma jest dostępna stronie Powiatu Zgorzeleckiego na https://powiatzgorzelecki.pl/wp-content/uploads/2020/10/Reply-to-petition_Turow-9_PL.docx.pdf

Fot: Werni1 – Praca własna, CC BY-SA 4.0,