Grupa GRODNO stawia na OZE

solar-panels-894291_1920_ok.jpg

Grupa Kapitałowa GRODNO S.A, drugi największy dystrybutor elektrotechniki w Polsce, przedstawiła strategię rozwoju na lata 2020-2024. Zgodnie z jej założeniami GRODNO planuje minimum 10% coroczny wzrost sprzedaży oraz Intensywny rozwój fotowoltaiki i nowych możliwości w obszarze instalacji OZE.

– Fotowoltaika jest i pozostanie jednym z kluczowych elementów naszego działania. Planujemy też dynamiczny rozwój w innych obszarach związanych z energooszczędnością, takich jak pompy ciepła, automatyka budynkowa, klimatyzacja i wentylacja, czy oświetlenie LED, tak aby klient otrzymywał od nas pełną ofertę i obsługę w zakresie realizacji nowoczesnych, energooszczędnych inwestycji. Tego rodzaju kompleksowość, w warunkach coraz większej roli zielonej energii, będzie nadawała ton rozwojowi Grupy w najbliższych latach. – podkreśla Andrzej Jurczak Prezes Zarządu GRODNO S.A.

W dokumencie strategii rozwoju na lata 2020-2024 Zarząd zauważa dynamiczne zmiany, jakim podlegają rynek i otoczenie Grupy. Dekarbonizacja i programy takie jak Europejski Zielony Ład mogą w znaczący sposób wpłynąć na branżę elektryczną i grzewczą. Grodno zakłada aktywne uczestnictwo w tych zmianach poprzez budowę pozycji rynkowego lidera z kompleksową ofertą dla wykonawców energooszczędnych inwestycji budynkowych, z OZE jako dominującym elementem rozwoju.

– W branży energetycznej zachodzą i będą zachodzić istotne zmiany, na które przygotowywaliśmy się od wielu lat, umiejętnie rozwijając ofertę kompleksowych, energooszczędnych rozwiązań. Pragniemy najlepiej jak to możliwe wykorzystać potencjał transformacji energetycznej. Planujemy dynamiczny rozwój obszarach związanych z energooszczędnością, tak aby klient otrzymywał od nas pełną ofertę i obsługę w zakresie realizacji nowoczesnych, energooszczędnych inwestycji. Tego rodzaju kompleksowość, w warunkach coraz większej roli zielonej energii, będzie nadawała ton rozwojowi Grupy w najbliższych latach – zauważa Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Celem Grupy GRODNO jest zbudowanie znaczącej pozycji rynkowej dostawcy kompleksowych rozwiązań OZE w obszarach fotowoltaiki, urządzeń grzewczych (w tym pomp ciepła), kolektorów słonecznych, stacji ładowania pojazdów, magazynów energii oraz systemów automatyki.

Obszar fotowoltaiki Grupa GRODNO rozwija od 10 lat. Na dzień dzisiejszy spółka może się pochwalić 15% udziałem w rynku mikroinstalacji (zarząd szacuje, że w 2020 roku Grupa GRODNO dostarczy na rynek instalacje o mocy ok 150 MW) i największą siecią sprzedaży fotowoltaiki w Polsce, co daje dalszy potencjał do dynamicznego wzrostu.

– Jesteśmy jednym z liderów zmian w obszarze fotowoltaiki. Chcemy być jednym z głównych graczy na rynku OZE. – podkreślono w strategii

Taki sam – 15% poziom udziału w rynku GRODNO zamierza osiągnąć także w segmencie małych instalacji komercyjnych (przemysłowych) o mocy 50 -500 kWp oraz wielkoskalowych farm (>500 kWp). Warto zauważyć, że Grupa ma duże doświadczenie w realizacji dużych projektów i posiada pełne zasoby do ich realizacji.

Kolejnym segmentem, w którym spółka zamierza rozwijać swoją ofertę OZE jest obszar grzejnictwa. W perspektywie 5-10 lat pompy ciepła mają szansę zastąpić znaczną część rynku kotłów na paliwa stałe w obszarze budynków jednorodzinnych, a zaostrzające się przepisy w prawie budowlanym sprzyjają energooszczędności i OZE. Nie brakuje też bodźców finansowych, takich jak rządowy program „Czyste Powietrze” czy dofinansowania na szczeblu lokalnym. Aktualnie polski rynek pomp ciepła jest w początkowej fazie rozwoju. W perspektywie kolejnych lat pompy ciepła staną się głównym urządzeniem grzewczym w budynkach. Grupa GRODNO już od 5 lat rozwija swoją ofertę w tym obszarze i jest w pełni przygotowana do obsługi rynku. Spółka przewiduje rozwój rynku według schematu przepracowanego w sektorze fotowoltaiki i zakłada 5% rynku pomp ciepła do 2022 roku. W segmencie OZE Zarząd planuje również dalszy rozwój obszarów uzupełniających, takich jak systemy automatyki, magazyny energii, stacje ładowania pojazdów, kolektory słoneczne czy kotły grzewcze. Docelowo, do 2024 roku, spółka chce uzyskać z OZE -35% przychodów Grupy.

Tworząc nową strategię kierowaliśmy się nie tylko sygnałami rynkowymi, ale i analizą Grupy oraz możliwych obszarów synergii. W tym roku obchodzimy trzydziestolecie działalności i właśnie wciągu tych trzech dekad zdołaliśmy zbudować bardzo silne fundamenty, na których dziś możemy budować sukces Grodna w nowych, niezwykle perspektywicznych obszarach. Oferowane przez nas rozwiązania, zarówno energooszczędne, jak i ogólniej elektrotechniczne, doskonale się uzupełniają, jednocześnie mają za sobą kompletne zaplecze asortymentowe. Ta kompleksowość, połączona z silną wiedzą inżynierską w poszczególnych wyspecjalizowanych obszarach, składają się na to, że obecnie dysponujemy najlepszą jakościowo i najpełniejszą ofertą w branży – podsumowuje Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

7 października 2020 r. (środa) o godz. 13:00 na kanale YouTube Spółki odbyła się wideokonferencja z Zarządem Grodno S.A. dotycząca omówienia nowej strategii Grupy.

Obraz cverkest z Pixabay