Powstanie Polska Izba Gospodarcza Elektro-mobilności

DDC_3078-1-blog-limit-789L180-1.jpg

Podczas odbywającej się w Ząbkach Konferencji Elektro-mobilności zainicjowano powstanie Polskiej Izby Gospodarczej Elektro-mobilności oraz wyłoniono zarząd twórczy, zaprezentowano cele i misję izby i propozycję statutu.

Nie jest dziełem przypadku, że powstanie Polskiej Izby Gospodarczej Elektro-mobilności zainicjowano w Ząbkach. To właśnie tutaj, dzięki dobrej współpracy z władzami miasta – burmistrz Małgorzatą Zyśk, a także burmistrzem minionej kadencji Robertem Perkowskim, nieprzerwanie od czterech lat odbywają się kolejne edycje Ekozlotu – największego w Polsce wydarzenia promującego samochody elektryczne i hybrydowe. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Ekozlot.pl Rozwój Elektro-mobilności.

Zdaniem Marcina Piórkowskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Ekozlot.pl i uczestników konferencji powstanie Izby Gospodarczej Elektro – mobilności jest konieczne by w Polsce kształtować optymalne warunki rozwoju tego prężnie rozwijającego się sektora gospodarki.

– Izba może zrzeszać zarówno duże podmioty gospodarcze, jak i małe firmy, stowarzyszenia, fundacje, wszystkie instytucje działające w tym sektorze. Główną misją Izby jest powstanie silnego i mocnego podmiotu zrzeszającego specjalistów z sektora elektro-mobilności , która to izba mogłaby pomóc w kształtowaniu i regulowaniu stanu prawnego w celu stwarzania przyjaznych warunków rozwoju sektora elektro-mobilności w Polsce. Izba może być także organem doradczym dla rządu w tworzeniu lub zmianie ustaw, a nawet może je współtworzyć. – powiedział Marcin Piórkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Ekozlot.pl Rozwój Elektro-mobilności

W skład zarządu twórczego, którego głównym zadaniem jest organizacja struktur izby oraz pozyskiwanie nowych podmiotów i podpisywanie porozumień z innymi podmiotami dotyczących chęci przynależności do izby weszli Grzegorz Rytlewski, Krystian Banaszek i Tomasz Kosmalski.

Do zadań Polskiej Izby Gospodarczej Elektr – mobilności będzie m.in. należało reprezentowanie interesów swoich członków i podmiotów gospodarczych wobec organów państwa, organizacji krajowych i zagranicznych; działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego w Polsce; współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej, w tym także w zakresie handlu zagranicznego oraz, co nie mniej ważne, inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej.

Problematykę związaną z bezpieczeństwem pożarowym samochodów hybrydowych i elektrycznych i aktualnie stosowaną w Polsce i na świecie taktykę gaśniczą zaprezentowali dr inż. Paweł Wolny, mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio, Dariusz Stachlewski, prezes Intervnt Sp. z o.o. oraz st. kpt. mgr inż. Dariusz Olcen.

Miłym akcentem konferencji było wręczenie podziękować osobom od wielu lat zaangażowanym w rozwój elektro mobilności w Polsce – burmistrz Miasta Ząbki Małgorzacie Zyśk i byłemu burmistrzowi Ząbek, a obecnie wiceprezesowi ds. operacyjnych PGNiG Robertowi Perkowskiemu, głównemu specjaliście w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia UM Ząbki, Iwonie Potędze oraz Włodzimierzowi Zientarskiemu i Dominice Sygiet.

– Uważam, że powstanie Polskiej Izby Gospodarczej Elektro-mobilności jest bardzo istotne. Dzięki temu użytkownicy i producenci pojazdów elektrycznych i hybrydowych będą mieli możliwość oddziaływania na prawodawstwo i kształtowanie kultury ekologicznej motoryzacji. Chciałabym w tym miejscu podziękować ekspertom za fascynujące prezentacje i ogrom przekazanej wiedzy. Przed nami jeszcze wiele pracy mającej na celu rozwijanie i udoskonalanie pojazdów elektrycznych. Cieszę się, że także Miasto Ząbki ma w tym swój udział. Korzystając z okazji dziękuję także zarządowi Stowarzyszenia Ekozlot.pl za docenienie wkładu władz samorządowych Miasta Ząbki we wspieranie i współorganizację kolejnych edycji Zlotu Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych promujących rozwój elektro-mobilności. – powiedziała burmistrz Małgorzata Zyśk.

Aleksandra Olczyk