Mapa Drogowa Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku

solar-power-862602_1920_ok.jpg

W odpowiedzi na wywołane pandemią przerwy w łańcuchach dostaw, głownie z krajów azjatyckich, oraz dynamiczny rozwój polskiego rynku fotowoltaiki krajowi producenci urządzeń i komponentów do urządzeń solarnych chcą połączyć siły i wybudować  fabrykę ogniw fotowoltaicznych. Koncepcja tzw. GigaFactory lub GreenFactory została zawarta w zaprezentowanej niedawno Mapie Drogowej Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku oraz planie inwestycyjnym do 2025 roku. Koszt planowanej inwestycji wynosi około miliarda złotych, na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze gdzie i kiedy taka fabryka powstanie.

Zgromadzeni w “Przemyslowym Panelu PV” przedstawicieli polskiego przemysłu fotowoltaicznego podpisali deklarację, w której zobowiązują się do podjęcia starań, aby do 2025 roku zwiększyć zdolności wytwórcze w trzech segmentach: produkcji modułów (o 1 GW/rok, ogniw (do 1 GW/rok), konstrukcji wsporczych (o 1 GW/rok) oraz akcesoriów elektrycznych, aby zapewnić dostawy na rynek krajowy i rozwinąć potencjał eksportowy konstrukcji, ogniw i modułów PV.

W opracowaniu zwrócono też uwagę, że w 2019 roku Polska była piątym rynkiem fotowoltaicznym w UE pod względem przyrostu mocy zainstalowanej, z obrotami niemal 5 mld zł (w tym 4 mld zł
inwestycji) i zatrudnieniem sięgającym 6 tys. etatów. Przewiduje się, że pomimo spowolnienia gospodarczego moce fotowoltaiczne w Polsce wzrosną z niemal 1,5 GW w 2019r. do około 7,8 GW w 2025 roku, co skutkuje koniecznością zaspokojenia rosnącego  zapotrzebowania rynku krajowego na niezakłócone dostawy nowych technologii fotowoltaicznych.

Jak podkreślają autorzy dokumentu zdolności wytwórcze wszystkich polskich producentów modułów fotowoltaicznych przekraczają 500 MW w skali roku, stanowiąc tym samym około 10% całych zdolności produkcyjnych krajów europejskich. Jednocześnie trwa szybki rozwój technologiczny urządzeń fotowoltaicznych. W celu optymalizacji kosztów powstała koncepcja uruchomienia na terenie UE masowej, opartej na innowacyjnych technologiach produkcji komponentów dla elektrowni fotowoltaicznych (tzw. GigaFactory lub GreenFactory).

– Pandemia Covid-19 pokazała wyraźnie, jak wielkie znaczenie ma rozwój lokalnego przemysłu, który
może szybko dostarczyć niezbędne komponenty i produkty do konsumenta. Koronawirus uzmysłowił nam, że dla zachowania niezależności technologicznej i bezpieczeństwa dostaw w obszarze inwestycji w infrastrukturę fotowoltaiczną, Polska i Europa muszą wspólnie produkować nie tylko moduły fotowoltaiczne, ale także półprodukty i ogniwa stosowane w modułach. Wiemy już, że niezbędna jest większa integracja rynków, która ułatwia tworzenie łańcuchów produkcji i dostaw komponentów dla instalacji OZE. Pandemia przyczyniła się do powstania koncepcji tzw. GigaFactory lub GreenFactory budowy kilku fabryk, produkujących pełny zakres komponentów niezbędnych dla elektrowni fotowoltaicznych, w tym także na terenie Polski- napisała w przedmowie do raportu Jadwiga Emilewicz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju.

Zaprezentowana w Mapie Drogowej Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku koncepcja polskiej GigaFabryki polega na 10-krotnym zwiększeniu obecnych krajowych zdolności produkcyjnych.  Jednak zdaniem autorów dokumentu, jest to możliwe tylko  przy wsparciu finansowym ze strony Rządu RP i jego zaangażowaniu w relacje międzynarodowe na poziomie UE (koordynacja w ramach Zielonego Ładu i zasad pomocy publicznej). W opracowaniu podkreślono także, że  powinny nastąpić uzgodnienia z kluczowymi partnerami z krajów członkowskich (w tym Niemcami i Francją oraz krajami skandynawskimi) w celu umiejscowienia polskich zakładów wytwórczych jako strategicznego ogniwa w europejskim łańcuchu dostaw. Wpisanie polskich inwestycji w szersze ramy polityki UE (np. jako tzw. Projektu Wspólnego Interesu, IPCEI) zapewni im dodatkowe wsparcie i ochronę w najtrudniejszym okresie budowy przewagi konkurencyjnej w latach 2020-2025.  Autorzy opracowania zakładają, że w Polsce mogłaby powstać jedna GigaFabryka lub  nawet 5 nowoczesnych linii produkcyjnych. Na potrzeby realizacji tej nowej, wielkoskalowej inwestycji polskie firmy mogą się zorganizować tworząc np. klaster przemysłowy lub holding określając swoje miejsca w krajowym i europejskim łańcuchu dostaw

Założenia finansowe dla GigaFabryki o wydajności 5 GWp/rok (5 lokalizacji lub jedna) miałaby się kształtować następująco: 20% kapitału własnego, 30% dotacja z funduszu inwestycji publicznych: unijnego, np. IPCEI lub polskiego. np. PFR (1,5 mld zł), 30% pożyczki PFR lub EBI, 20% kredyt bankowy, a CAPEX (wydatki inwestycyjne na rozwój produktu lub wdrożenie systemu) oszacowano na poziomie 5 miliardów złotych.

Obraz schropferoval z Pixabay