Programy dotacyjne do mikroinstalacji fotowoltaicznych

solar-energy-860205_1920_ok.jpg

Instalacje fotowoltaiczne zyskują coraz większą popularność, głównie ze względu na rosnące ceny energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych. Dobrze dobrana moc domowej mikro instalacji fotowoltaicznej w pełni zaspakaja zapotrzebowanie gospodarstwa domowego, pozwalając tym samym na poważne oszczędności. Decydując się na własną słoneczną elektrownię warto skorzystać z dostępnych programów dofinansowania.

Jeszcze do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów inwestycji (nie więcej niż 5000 złotych) z programu „Mój Prąd”. Aby je uzyskać, przeznaczona na cele mieszkaniowe instalacja fotowoltaiczna powinna być wykonana po 23 lipca 2019 roku i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadać licznik dwukierunkowy), a jej moc musi mieścić się w przedziale od 2 do 10 kW. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT, a koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna). Dotacja nie przysługuje na rozbudowę już istniejącej instalacji.

Dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną osoby fizyczne mogą uzyskać także z ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” adresowanego do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami program ma być realizowany do 2029 roku, jednak Maksymalna kwota dotacji dla przedsięwzięć z mikroinstalacją fotowoltaiczną może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły budowę w 2018 roku, ale nie zakończyły jej do dnia składania wniosku o dotację.

Beneficjentami podstawowego poziomu dofinansowania mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Z podwyższonego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
    – 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
    – 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Uzyskanie dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach Programu Czyste Powietrze uniemożliwia beneficjentowi ubieganie się o dotację w ramach Programu „Mój Prąd”. Podobnie jest w przypadku gdy Wnioskodawca Programu Czyste Powietrze uzyskał już wcześniej dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z Programu „Mój Prąd”, to nie może uzyskać takiego dofinansowania w Programie Czyste Powietrze. Jednak uczestnictwo w programie Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną oraz dotacjami regionalnymi.

Od 15 maja br. wprowadzona jest w Programie możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Aleksandra Olczyk

Obraz lucascgouvea0 z Pixabay