Kolejne szkolenia Krajowej Izby Klastrów Energii dla samorządowców

pv.jpg

Warszawa 01.09.2020

 

Po sukcesie frekwencyjnym, jakie odniosły szkolenia i warsztaty, prowadzone w okresie wiosennym przez ekspertów Krajowej Izby Klastrów Energii oraz Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej na Dolnym Śląsku, chętnych z pozostałych województw zapraszamy do udziału w nowym cyklu.

 

Wykładowcami ze strony KIKE i ZKlastra będą ponownie Agnieszka Spirydowicz oraz dr Karol Pawlak, a zakres prawny uzupełni mec. Marcin Mroziński z kancelarii Kolmers – autor wzorcowych dokumentów dla wielu klastrów energii.

 

Uczestnicy, poza częścią wykładową i warsztatową, będą mogli wziąć udział w dyskusji, m.in. na temat efektywności energetycznej, elektromobilność i systemów bilansowania sieci, przyciągnięcia i zatrzymanie inwestorów do regionu dzięki działalności Klastrów Energii oraz transformacji energetycznej jako drogi do dywersyfikacji gospodarczej regionów.

 

Program szkoleń został podzielony na tematykę prawną, operacyjną oraz praktyczną – case study.

 

Organizatorzy planują udział każdorazowo około 40 osób. Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne, szkolenia odbędą się w formie online, a uczestnicy otrzymają materiały drogą elektroniczną.

 

 

I CZĘŚĆ PRAWNA

 1. Legislacja

 1. Obowiązujące regulacje prawne i ich charakterystyka pod względem możliwości i ograniczeń funkcjonowania Klastrów

 2. Planowane zmiany dot. klastrów w świetle projektu nowelizacji ustawy OZE nt. klastrów z dnia 28 kwietnia 2020 r. przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu

 3. Inne wymogi prawne stawiane przed Klastrami (raportowanie do jednostek nadzorujących, regulacje ograniczające poszczególnych członków i działalność Klastra)

 1. Dokumentacja Klastrów

 1. Wewnętrzne dokumenty regulujące działalność Klastrów i zależności między uczestnikami (statuty, akt założycielski, regulamin, deklaracje, koncesja itp.)

 2. Struktura organizacyjna Klastrów (Rada, Lider, Koordynator) z przypisanymi obowiązkami w zależności od pełnionej w Klastrze roli

 3. Rola spółki obrotu, sprzedawcy zobowiązanego, OSD i Koordynatora w klastrze

II CZĘŚĆ OPERACYJNA

 1. Członkowie Klastra i ich wzajemna współpraca

 1. Zależności, rodzaje/ typy członków, przypisane role, benefity

 2. Sposób doboru (profil, wolumen energii, rodzaj członka, sposób pozyskania nowych członków)

 3. Sposób doboru źródła wytwórczego (profil, rodzaj itp.)

 1. Partnerzy Klastra

 1. Współpraca z OSD (umowy, modele współpracy, rozliczenia)

 2. JST (umowy, możliwości i modele współpracy)

 3. Inne modele współpracy Klastra z partnerami zewnętrznymi

 1. Rozliczenia Klastra

 1. Rodzaje rozliczeń między członkami (wytwórca-Koordynator-odbiorca) oraz rozliczenia benefitów

 2. Bilansowanie energii, rozliczenia między członkami, rozliczenia Klastra z OSD

 3. Cena energii sprzedaży i cena zakupu w Klastrze (sposoby obliczenia i rozliczenia)

 4. Narzędzia i rozwiązania IT ułatwiające rozliczenia wewnątrz klastra.

 5. Dofinansowania, system aukcyjny, oraz świadectwa pochodzenia w świetle działalności Klastra (możliwości partycypacji, modele wykorzystania itp.)

 1. Studium przypadku na podstawie funkcjonującego klastra (np. Z-Klaster)

 1. Prezentacja modelu działania istniejącego klastra z udziałem źródeł OZE

 2. Pokrycia zapotrzebowania Klastra na e.e. przez własne źródła wytwórcze, rozliczenia, koszty eksploatacyjne, administracyjne i operacyjne.