Koronawirus przyspieszy koniec energetyki węglowej

coal-fired-power-plant-308316_1920_ok.jpg

Szalejąca na świecie pandemia COVID-19 obnażyła słabość systemów gospodarczych uzależnionych od dostaw paliw kopalnych. Jednocześnie wskazała kierunek zmian i konieczność optymalizacji produkcji i zakupu energii. To ogromna szansa do władz miast i gmin, które zdecydują się na inwestycje w odnawialne źródło energii.

Jak wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) pandemia spowodowała spadek globalnego zapotrzebowanie na ropę, węgiel i gaz przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na energię odnawialną. Energia słoneczna i wiatrowa są bowiem zdecydowanie tańszym i bardziej niezawodnym źródłem energii zarówno dla jednostek samorządowych, jak prywatnych gospodarstw domowych, co przy spadku dochodów wywołanych przez koronawirus ma niebagatelne znaczenie.

Niepodważalną zaletą inwestycji w OZE jest także możliwość uniezależnienia się od dostawców energii wytwarzanej z paliw kopalnych, przy jednoczesnym zabezpieczenia dostaw i uzyskaniu choćby częściowej samowystarczalności energetycznej. Na takie rozwiązanie zdecydowała się jeszcze przed pandemią m.in. Gmina Wólka, w której realizowany jest projekt „OZE w Gminie Wólka”. Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Gminy „Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 117 obiektach prywatnych w Gminie Wólka (łączna moc zainstalowana 342 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 53 pompy ciepła o łącznej mocy 108 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej oraz źródła ciepła zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Wólka (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety.”.

Warto zaznaczyć, że władzom gminy udało się pozyskać na ten cel środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. To także ważna wskazówka dla tych samorządów, które dotychczas wahały się czy składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w OZE.

Stabilność dostaw energii i możliwość zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną to najważniejszy i kluczowy czynnik decydujący o sukcesie ekonomicznym. COVID-19 udowodnił, iż istnieje konieczność wprowadzenia ambitnej polityki energetycznej . Inwestowanie w czystą energię musi iść w parze z efektywnością energetyczną i oszczędnością energii, a przejście od paliw kopalnych do odnawialnej i czystej energii może stworzyć nowe możliwości gospodarcze i zwiększyć atrakcyjność poszczególnych regionów.

Obraz s2dent z Pixabay