Krajowa Izba Klastrów Energii proponuje kompleksowe zmiany w zakresie regulacji dla rynku energetyki rozproszonej

Krajowa Izba Klastrów Energii przygotowuje aktualnie pakiet rozwiązań, który zostanie przedstawiony polskiemu rządowi, a jego część może być też uwzględniona w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. Eksperci izby są w stałym kontakcie nie tylko z jej członkami, ale również przedstawicielami innych organizacji i zbierają wszystkie konstruktywne postulaty.

Wystosowaliśmy apel do wszystkich zainteresowanych podmiotów, aby w tym trudnym dla całego rynku okresie, zastanowić się wspólnie nad rozwiązaniami, które będą mogły na stałe zagościć w polskim systemie prawnym. Nie chodzi nam jedynie o doraźne zapisy, które zostaną ujęte w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. Oczywiście, o działaniach ad hoc też nie możemy zapomnieć, tym bardziej, że pomysły KIKE zostały już uwzględnione w projekcie rządowym, przesłanym w zeszłym tygodniu do Sejmudeklaruje Piotr Budzisz, członek zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii.

Zarząd KIKE wychodzi z założenia, że w czasie pandemii, nie można zapominać o energetyce rozproszonej i podmiotach rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Warto zauważyć, że szczególnie podczas ryzyka dla większych zespołów i zakładów pracowniczych, OZE sprawdzają się, jako wymagające znacznie mniejszych nakładów ludzkich związanych z obsługą. Produkcja energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych lub słonecznych, nie jest w żaden sposób zależna od ograniczeń dotyczących pandemii. Dzięki OZE, idea „Zostań w Domu” może znaleźć swoje zastosowanie dla pracowników sektora energetycznego.

Biuro zarządu KIKE zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w tym:

  • Klastry Energii
  • Samorządy
  • inwestorów i wykonawców
  • wspólnoty energetyczne
  • inne podmioty zaangażowane w rozwój energetyki rozproszonej oraz rynku OZE

do zgłaszania swoich pomysłów i uwag odnośnie prawnych rozwiązań dla energetyki rozproszonej.

Eksperci Krajowej Izby Klastrów Energii czekają na kontakt od pod adresem mailowym kontakt@kike.org.pl