34 mln złotych dla Zklastra z funduszy unijnych

Wiceminister energii Krzysztof Kubów oraz przedstawiciele spółki Gepol Dystrybucja i OZE Holding wzięli udział w podpisaniu umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 “Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” oraz 1.4.1 “Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wydarzenie odbyło się 2 października 2019 r. w Ministerstwie Energii.

Umowy z Ministerstwem Energii dotyczą inwestycji w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, obejmujących budowę inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej średniego napięcia (SN) do wyprowadzenia 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych oraz budowę Głównego Punktu Odbioru (GPO) 20/110 kV wraz z siecią dystrybucyjną 110 kV, w celu przyłączenia jednostek generacji OZE o mocy 28 MW.

Inwestycje Gepol Dystrybucja oraz OZE Holding uzyskały łączne wsparcie w wysokości 34 mln złotych.

Budowa Głównego Punktu Odbioru GPO 20/110 kV oraz linii kablowej 110 kV ma na celu podłączenie nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii, tj. Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych “Bogatynia” oraz zmniejszenie zużycia  energii pierwotnej o 590 904,58 GJ/rok i oszczędności energii elektrycznej w  ilości  4 536,24 MWh/rok. Dzięki inwestycji w Ręczynie zwiększy się przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na terenie powiatu zgorzeleckiego.