Nowa ładowarka dla samochodów elektrycznych w Zgorzelcu. Dla mieszkańców za darmo!

404-19-klaster2.jpg

W poniedziałek, 9 września, burmistrz Zgorzelca – Rafał Gronicz oraz prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej – Albert Gryszczuk, w obecności licznie zebranych przedstawicieli władz samorządowych, dokonali otwarcia nowej stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Instalacja jest prezentem od zgorzeleckiego klastra dla lokalnej społeczności. Co ważne, okoliczni mieszkańcy będą mogli korzystać ze stacji ładowania za darmo.

Stacja najnowszej generacji zapewnia tzw. ładowanie szybkie, z gniazdem o maksymalnej mocy punktu ładowania 22 [kW]. Układ wyposażony jest w bezpieczny sterownik do monitoringu prądu ładowania, który kontroluje natężenie prądu, aby ten nie przekroczył dopuszczalnej wartości obciążenia kabla oraz, przede wszystkim, systemu w ładowanym pojeździe. Stacja posiada również możliwość zdalnego ustawiania maksymalnego prądu ładowania.

W Polsce przybywa aut elektrycznych, a wiemy nie od dziś, że jedną z największych barier w rozwoju tego segmentu, jest brak infrastruktury ładującej. Aby zmienić ten stan rzeczy postanowiliśmy dołożyć własną cegiełkę, na terenie działalności ZKlastra. Tym bardziej, że w tematyce elektro-mobilności specjalizujemy się od samego początku. Jest to kolejny znak, że współpraca między przedsiębiorcami, a samorządowcami, w ramach Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej, układa się bardzo dobrzemówi Albert Gryszczuk

Nie bez znaczenia dla instalacji stacji ładowania właśnie w Zgorzelcu jest fakt, że miasto leży na styku granicy z Niemcami, gdzie elektrycznych aut jest znacznie więcej. Z pewnością prezent ZKlastra będzie służył również naszym sąsiadom, a także polskim kierowcom aut elektrycznych podczas trasy na zachód.

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej to jeden z najprężniej rozwijających się klastrów Polsce. Działa na terenie całego powiatu zgorzeleckiego. Zrzesza ponad 40 podmiotów, w tym samorządy, uczelnie wyższe oraz kilkudziesięciu lokalnych przedsiębiorców m.in. KGHM Polska Miedź S.A.. Celem przedsięwzięcia jest efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych w odnawialnych źródłach energii; poprawa efektywności energetycznej oraz realizacja projektów badawczo-rozwojowych służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych (tzw. smart grids). W Hubie Innowacji ZKlastra powstał pierwszy elektryczny pojazd terenowy – Sokół 4×4. Stworzono też technologię V2G (vehicle-to-grid) oraz nowoczesne rozwiązania dla sektora energetycznego, takie jak Blockpowercub – technologia optymalizacji zużycia energii oraz system 3AIR, w którym czujniki zainstalowane w pomieszczeniach i za oknem nieustannie mierzą zanieczyszczenie powietrza.