podsumowanie kongresu Smart City Kraków

IMG_20171109_142926.jpg

9 listopada w Krakowie odbył się ogólnopolski kongres „Smart City – założenia i perspektywy”. Podczas spotkania eksperci i politycy poruszali ważne oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem miast.

Kongres rozpoczęła debata dotycząca możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego, w której wzięli udział eksperci: Anna Dworakowska – Polski Alarm Smogowy, Angelika Jarosławska – Wiceprezes, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Izabela Kumor-Pilarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej, Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie oraz Andrzej Rajkiewicz – Wiceprezes zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii i Fundacja Poszanowania Energii.

Podczas Sesji plenarnej poświęconej  nowym technologiom  na uwagę zasługiwała

prezentacja Pana Tomasza Dowgiewicza z Marlo Poland sp. z o.o. pt. “Otwarte centra

dystrybucji” oraz prezentacja Pana Sebastiana Dłuskiego Kierownika Działu Projektów

Strategicznych – Smart In pt. “Inteligentne systemy dla mieszkańców i pracowników

instytucji samorządowych”.

 

 

W dalszej części odbył się panel dyskusyjny, którego przewodnim tematem było efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich z udziałem takich ekspertów jak: Marta Wieciech-Kumięga – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Kazimierz Monkiewicz – Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Włodzimierz Pomierny – Ekspert, Biuro Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu, Andrzej Rajkiewicz – Wiceprezes zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii i Fundacja Poszanowania Energii, Bartłomiej Zydel – PPP Development Manager, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz sp.j.

Obrady zakończył panel dyskusyjny pt. “Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura i transport”, w którym wzięli udział między innymi  Jadwiga Skrobacka – Kierownik, Koordynator GIS, Biuro Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem, Łukasz Franek – Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Łukasz Lik – Dyrektor Techniczny, Hikvision Poland, dr inż. Jacek Malasek – Koordynator Projektów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Kazimierz Monkiewicz – Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Panele dyskusyjne były moderowane przez doradcę Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych,
Przewodniczącego Rady Programowej, Zielony Instytut  Dariusza Szweda oraz socjologa, ekonomistę dr Krzysztofa Buczkowskiego.