jak wykorzystać infrastrukturę sportową do współpracy z samorządami, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi do programów aktywizacji fizycznej osób starszych?

logo_zcp_final.jpg

„Sport to Zdrowie!” Przykłady projektów zwiększania aktywności fizycznej, również seniorów.

Samorząd, pracodawcy, organizacje pozarządowe potrzebują odpowiednich zasobów do realizacji swoich Programów…

Programy polityki zdrowotnej realizowane przez samorządy to ważny aspekt zdrowia publicznego i możliwość zaspokajania lokalnych potrzeb zdrowotnych, a jednocześnie poligon innowacyjnych rozwiązań i dobra szkoła profilaktyki. Wiele jednostek samorządu terytorialnego wypracowuje konsensus budżetowy, polityczny i zdrowotny, aby wdrożyć konkretny program, a wymaga to często doświadczenia oraz przede wszystkim umiejętnej współpracy „między podziałami”.

Często składową takich projektów jest aktywność fizyczna, zarówno osób w wieku produkcyjnym jak i osób starszych.

DO realizacji takich zadań potrzebne są odpowiednie zasoby – infrastrukturalne oraz merytoryczne.

Warto współpracować na rzecz wdrażania programów aktywności fizycznej i wykorzystania w nich profesjonalnego zaplecza sportowego. Skorzystają wszyscy: beneficjenci programów, twórcy programów (samorządy, pracodawcy, organizacje pozarządowe) oraz właściciele obiektów sportowych…

Jednocześnie Podczas przygotowanej przez nas sesji odpowiemy na pytania jak pozyskiwać środki unijne na realizację takich projektów. Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w naszym panelu.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w panelu specjalnym podczas Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportu IAKS