kongres Smart City- podsumowanie

2017-07-04-10.40.29.jpg

29 czerwca 2017 roku we Wrocławiu odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Smart City – założenia i perspektywy, który Fundacja Smart Gmina objęła patronatem medialnym.

Panele dyskusyjne i prezentacje ekspertów, polityków oraz samorządowców dotyczyły najaktualniejszych tematów, między innymi:

-realizowania przez  województwo dolnośląskie koncepcji inteligentnego rozwoju,
-odkrywania potencjału miast z wykorzystywania nowoczesnych technologii,

-zagospodarowania odpadów komunalnych w kontekście obniżania kosztów ciepła i prądu oraz  ich  wpływu na jakość życia mieszkańców,

-kwestii związanych z wdrażaniem inteligentnego transport

.

Kongres spotkał się z dużym zainteresowaniem samorządowców oraz przedstawicieli instytucji.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za uczestnictwo.