projekt szkoleniowo-stażowy

Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór do projektu szkoleniowo- stażowego.

 
Do wzięcia udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby zamieszkujące powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki oraz miasto Częstochowa, w szczególności osoby:

 
• w wieku 18-29 ( do ukończonego 29 roku życia – data urodzenia)
• Z wykształceniem maksymalnie średnim
• Niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
• Osoby nieuczące się w trybie dziennym,
• Bierne zawodowo lub bezrobotne,
• Nie uczestniczące w szkoleniach lub doskonaleniu zawodowym co najmniej 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu
• Osoby niepełnosprawne

 
Tryb aktywizacji zawodowej:

 
1h szkoleń = 45 minut
1h zajęć indywidualnych- 60 minut, zajęcia od poniedziałku do piątku
• Poradnictwo zawodowe- 6h, TUP 2 razy po 8h, pośrednictwo pracy 6h, porady prawne 3h
Zapewniamy catering, zwrot kosztów dojazdu

 
Tryb szkoleń:

 
1h szkoleń =45 minut (łącznie 140h), 6h dziennie od poniedziałku do piątku
Zapewniamy catering, zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne, stypendia, ZUS

 
Tryb staży:

 
• 40h tygodniowo- 8h dziennie
• Zgodnie z Europejskimi Normami Jakości Staży

Zapewniamy catering, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie, ZUS

 
Formularz do wypełnienia online: Formularz- projekt szkoleniowo-stażowy

 
Nabór zgłoszeń trwa do 1.04.2017
Pobierz w PDF