kluczowe kompetencje kluczem do sukcesu

Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w programie podnoszenia kompetencji komputerowych i językowych osób o niskich kwalifikacjach.

 
Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy osoby z powiatu grójeckiego i piaseczyńskiego:

 
• w wieku 25 lat +,
• wieku 50 lat +,
• osoby z niskimi kwalifikacjami (max. wykształcenie średnie)
• osoby bezrobotne,
• Osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się w powiecie grójeckim lub piaseczyńskim,
• Osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (Long Life Learning) oferowanym w tożsamy zakresie w ramach POKL 2007-2013 oraz 2013-2015
Tryb szkoleń :
Szkolenia komputerowe (grupy 10 osobowe)prowadzone jest na poziomie podstawowym
oraz na poziomie średniozaawansowanej
Poziom podstawowy obejmuje:
– 132 godziny kursu, składającego się z ECDL e-Obywatel +DIGCOMP 17 (rozwiązywanie problemów)
– 6 godzin dziennie, w tym 2 przerwy, 2-4 razy w tygodniu

 

 

Poziom średniozaawansowany obejmuje:
– 120 godzin kursu, obejmującego 6 modułów (B1 Podstawy pracy z komputerem, B2 Podstawy pracy w sieci,B3 Przetwarzanie tekstów, B 4. Arkusze kalkulacyjne, S3 IT Security, S9 – Rozwiązywanie problemów.
– Każdy z modułów trwa 20 godzin.
– 6 godzin dziennie, w tym 2 przerwy, 2-4 razy w tygodniu

 

 

Kurs języka angielskiego trwa łącznie 120h
Prowadzony będzie na dwóch poziomach: elementary oraz pre-intermediate. Kończyć się one mają certyfikatem na poziomie B1.
– 4 godziny dziennie (pon.- pt.) – 2-4 razy w tygodniu lub 6 godzin dziennie (sob.-niedz.).
Zapewniamy: bufet kawowy + ciepły posiłek (1 danie), zwrot kosztów dojazdu oraz materiały dydaktyczne.
W załączeniu formularz zgłoszeniowy, który wypełniony należy wysłać mailem na adres fundacja@SmartGmina.pl lub faxem na numer 22 350 90 54 albo wypełnić online Formularz KLUCZOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU
Nabór zgłoszeń trwa do 31.03.2017
Pobierz w PDF