inteligentna sieć ciepłownicza na przykładzie Warszawy

power-plant-933630_1280.jpg

Coraz więcej samorządów wdraża u siebie rozwiązania z zakresu „smart cities”. Najczęściej są to inteligentne systemy zarządzania ruchem, podległą infrastrukturą, a także ułatwiające komunikację z mieszkańcami.
Ostatnio projekty „smart” znajdują również swoje zastosowanie w polityce energetycznej. Wiele zagranicznych miast, ale również polskich dostosowuje swoją infrastrukturę energetyczną do współczesnych wymagań. Jednym z częściej stosowanych systemów są inteligentne sieci ciepłownicze. Takie rozwiązanie do połowy tego roku zamierzają wprowadzić władze stolicy.

 

 

Czym jest inteligentna sieć ciepłownicza?

 
Realizacja inteligentnej sieci ciepłowniczej w Warszawie jest ogromnym wyzwaniem finansowym, procesowym, a także logistycznym. Całość prac pochłonie blisko 52 miliony złotych, a projekt będzie największym tego typu w całej Unii Europejskiej.
Nowoczesne rozwiązania techniczne i informatyczne umożliwią ścisły monitoring i zarządzanie poszczególnymi elementami systemu. Na całą sieć złoży się blisko 2,5 tysiąca węzłów cieplnych, 79 komór ciepłowniczych oraz 1700 kilometrów rurociągów.
Funkcjonujący do tej pory system przesyłu ciepła pozwalał jedynie na zmianę parametrów ustawień w określonym miejscu (np. konkretnym węźle). Obecnie wdrażane metody umożliwią zdalne sterowanie poszczególnymi elementami, a także dadzą możliwość stałego dostępu do danych (aktualnych i historycznych), co w konsekwencji pozwoli na optymalizację ustawień całego systemu.
Ciepło zostanie dostarczone 19 tysiącom odbiorców, co odpowiada 80% zapotrzebowania.
Podobny projekt został zrealizowany w Poznaniu, choć w mniejszej skali.

 

 

Korzyści z zastosowania inteligentnej sieci ciepłowniczej

 
Wdrożenie tego nowatorskiego systemu umożliwi przede wszystkim ograniczenie strat przesyłowych i zwiększenie efektywności energetycznej, co wiąże się między innymi ze zmniejszeniem ubytków wody sieciowej w procesie przesyłu ciepła.
Co ma istotne znaczenie o tyle, że średnio w naszym kraju w czasie transportu ciepła do odbiorców, od jego producentów, a zatem ciepłowni bądź elektrociepłowni, tracone jest blisko 15% wytworzonego ciepła. Co oznacza ogromne straty finansowe dla wytwórców.
Ponadto inteligenta sieć ciepłownicza pozwoli zredukować koszty zakupu ciepła.
Odbiorcom końcowym zapewni zaś pełną kontrolę nad zużyciem, co ma bezpośrednie przełożenie na racjonalne i oszczędne gospodarowanie ciepłem.
Ponadto inteligentna sieć ciepłownicza będzie przyjazna dla środowiska, co wynika ze znacznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery o blisko 15 tys. ton rocznie. Co więcej, w przypadku wystąpienia awarii jej usunięcie będzie odbywało się znacznie szybciej niż do tej pory, co zwiększy bezpieczeństwo całego systemu grzewczego i niezawodność dostaw do odbiorców końcowych.

 

 

Podsumowanie

 
W obecnych czasach coraz trudniej wyobrazić sobie efektywne zarządzanie infrastrukturą miejską bez wykorzystania do tego odpowiednich zaawansowanych systemów informatycznych i technologicznych.
Projekt inteligentnej sieci ciepłowniczej to połączenie najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, służących zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa oraz podniesieniu efektywności pracy całego systemu. To także korzyści dla mieszkańców oraz środowiska naturalnego. Inwestycja zapewni szybkie i efektywne dostawy ciepła zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, nie oddziałując przy tym negatywnie na środowisko. Inteligentna sieć ciepłownicza to kolejny krok na drodze do urzeczywistnienia koncepcji „smart city” w Warszawie.