GIS, czyli jak skutecznie zarządzać gospodarką odpadami

mulltonnen-1666069_1280.jpg

Efektywne funkcjonowanie samorządu bardzo często wymaga zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych, usprawniających gromadzenie danych, dokonywanie ich analizy oraz reagowanie na pojawiające się problemy.
Szczególnego znaczenia tego rodzaju działania nabierają w kontekście polityki gospodarowania odpadami. Do przeprowadzenia analizy tej dziedziny, gminy wykorzystują bardzo często takie narzędzia jak GIS- systemy informacji geograficznej, dzięki czemu możliwe jest poprawienie skuteczności funkcjonowania całego systemu odbioru śmieci.

 

 

Czym jest GIS?

 
GIS staje się aktualnie jedną z najbardziej rozwiniętych dziedzin nauk informatycznych. Rosnące zainteresowanie tą technologią wynika przede wszystkim ze spopularyzowania Internetu, upowszechniania dostępu do baz danych, dynamicznego rozwoju informatyki.
Już dziś systemy informacji gospodarczej z powodzeniem stosowany jest w planowaniu przestrzennym, polityce ochrony zdrowia, gospodarce odpadami, a także w ochronie środowiska, a więc w kluczowych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.
Rozwiązania GIS dają możliwość prowadzenia dokładnych analiz przestrzennych, dzięki czemu wykonywanie podstawowych zadań przez samorządy jest znacznie sprawniejsze i efektywniejsze.
GIS pozwala na gromadzenie danych przestrzennych, ich późniejsze analizowanie, weryfikowanie, a także implementację. Gromadzone w systemie zasoby są na bieżącą aktualizowane, co umożliwia sprawne podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym.

 

 

Jakie zastosowanie mają systemy informacji geograficznej w gospodarce odpadami?

 
GIS stanowi doskonałe narzędzie, dzięki któremu można na bieżąco monitorować stan gospodarowania wytwarzanymi na terenie gminy odpadami. Taka analiza ma dać odpowiedź, jakie są potrzeby inwestycyjne, na jakim poziomie kształtują się całkowite koszty polityki odpadowej. Pozwala także na skuteczne niwelowanie ryzyka wystąpienia awarii w całym systemie. Celem zastosowania systemów GIS jest optymalizacja gospodarowania odpadami (efektywne określanie tras przejazdu śmieciarek, kontrola przewozu i wywozu śmieci, optymalne ulokowanie obiektów przetwarzania śmieci).

 

 

Zalety wykorzystania systemów GIS

 
Podstawową korzyścią wynikającą z zastosowania systemów informacji geograficznej jest zoptymalizowanie całej polityki gospodarki odpadami. GIS oznacza również lepszą dostępność do danych, a przez to pozwala na prowadzenie szerszych analiz.
Istotna z punktu widzenia władz lokalnych jest także możliwość stałego aktualizowania bazy danych i udostępniania ich osobom zainteresowanym.
Co więcej, GIS zapewnia sprawniejszy monitoring środowiska naturalnego, lepsze zdiagnozowanie zagrożeń i skuteczne zapobieganie im.
Pozwala podejmować strategiczne decyzje oparte o rzetelne i wiarygodne informacje, co w kontekście gospodarki odpadami ma duże znaczenie.
Należy stwierdzić, że sprawne zarządzanie samorządem wymaga gromadzenia i analizowania wielu danych i informacji spływających z różnych obszarów. Jednym z kluczowych jest gospodarowanie odpadami. Zastosowanie systemu informacji geograficznej umożliwia usprawnienie całej polityki śmieciowej na terenie danej gminy. Daje możliwość efektywnego zarządzania całym łańcuchem, redukcji ilości odpadów, a także ich właściwego przetwarzania i składowania.