Fotografia 8 – mapa dla celów inwentaryzacji wielkoobszarowej