Fotografia 6 – niedostępny w bezpieczny sposób, częściowo spalony dach azbestowo