autobusy miejskie poruszające się dzięki paliwu – gazowi uzyskiwanemu z bioodpadów – rozwiązanie zastosowane w Norwegii

Norwegia jest krajem o dużej świadomości ekologicznej, co przejawia się między innymi w większym niż w Polsce wykorzystywaniu różnego rodzaju odpadów pochodzenia przemysłowego i organicznego. Sortowanie śmieci pozwala je oddzielić i przetworzyć, czego dobrym przykładem jest region Grenland w południowej Norwegii. Każdy Norweg pozostawia 46,3 kg resztek żywności rocznie. Wszystkie odpady żywnościowe w tym norweskim regionie są pakowane do zielonych toreb, które następnie wraz z odchodami stają się surowcem do produkcji biogazu – przyjaznego dla środowiska paliwa wykorzystywanego do napędu grenlandzkich autobusów i śmieciarek.

 
Biogaz jest substancją w 100% odnawialną, neutralną dla klimatu, bo przyczyniającą się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego. Grenlandzkie autobusy na biogaz rzucają się w oczy nie tylko ze względu na swój żółty kolor, ale także z powodu sufitów – trochę wyższych niż w tradycyjnych pojazdach, pod którymi mieści się 6 cylindrów z 1920 litrami sprężonego biogazu. Autobusy poruszają się o 50% ciszej niż pojazdy napędzane ropą lub benzyną, co jest odczuwalne dla podróżujących nimi pasażerów. Są także wygodniejsze i bezpieczniejsze niż tradycyjne autobusy. Ich projektanci pomyśleli o tym, by zapewnić więcej miejsca na wózki inwalidzkie i wózki dziecięce oraz rowery, które można przymocować z tyłu. Pasażerowie chwalą komfortowe warunki podróży, pasy, którymi mogą się przypiąć do foteli oraz ekrany, które oprócz nagrania zawiadamiającego o kolejnych przystankach na trasie, wyświetlają także ich zapowiedzi. Szczególnym zainteresowaniem wśród grenlandzkich autobusów na biogaz cieszy się jeden z nich – inny od wszystkich, bo zielony i pomalowany tak, aby przypomniał potwora. Bardzo lubią go dzieci, nie tylko te w wieku przedszkolnym. Warto także wspomnieć, że dzięki wprowadzeniu tańszego paliwa udało się obniżyć ceny biletów, które są obecnie najtańsze w całej Norwegii. Dużym ułatwieniem dla wprowadzenia biogazu jako paliwa są istniejące już silniki samochodowe napędzane gazem ziemnym, które mogą funkcjonować także na biogaz. Obecnie stacje benzynowe w Norwegii oferują kierowcom zarówno gaz ziemny jak i biogaz. Wprowadzenie biogazu jako paliwa dla autobusów i śmieciarek w regionie Grenland było inicjatywą miejscowych polityków i samorządowców i wpisało się w proekologiczną politykę władz norweskich. Takie wykorzystanie biogazu stanowi rozwiązanie przyszłości nie tylko dla Norwegii, ale i innych krajów.