kurs ECDL E-edukacja

Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na bezpłatne kursy w zakresie doskonalenia umiejętności korzystania z technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach Osi priorytetowej 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 
Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy osoby z województwa mazowieckiego:

 
• w wieku 25 lat +
• wieku 50 lat +
• osoby z niskimi kwalifikacjami (max. wykształcenie średnie)
• Osoby zamieszkujące tereny miejskie, tereny wiejskie- preferowane
• niepełnosprawne
• Osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (Long Life Learning) oferowanym w tożsamy zakresie w ramach POKL 2007-2013 oraz 2013-2015

 
Warsztaty będą prowadzone w grupach 10-osobowych, w wymiarze 88 godzin, w dwóch trybach:

 
• 4 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie lub
• 2 raz w tygodniu po 8 godzin dziennie;

 
Dla każdego uczestnika zapewniamy poczęstunek (woda, kawa, herbata, ciastka), dla grup weekendowych również obiad.

 
Po zakończeniu kursu każdy z uczestników uzyska certyfikat ECDL potwierdzający nabyte umiejętności.

 

 

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia

 
Nabór zgłoszeń trwa do 27.03.2017