smart recykling

recykling.jpg

Inteligentne aplikacje i technologie smart pojawiają coraz częściej w niemal każdej dziedzinie naszej aktywności, wyznaczając najnowsze trendy zmian. Technologie informacyjno-komunikacyjne TIK znajdują zastosowanie nie tylko w ułatwianiu codziennych czynności, dostępności, komunikacji i korzystania z produktów i usług, ale również w obszarze, który być może nie wszystkich jeszcze dostatecznie interesuje – w gospodarce odpadami.

 

 

Choć to, co dzieje się z odpadami po wrzuceniu do kosza na śmieci niewielu obchodzi, ale wszystkim nam zależy na zdrowiu i czystym środowisku, które chcemy przekazać naszym dzieciom w jak najlepszym stanie. A to właśnie jest celem unijnej koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), w której odpady przestają być śmieciem, a stają się cennym surowcem, wartym ponownego wykorzystania.

 

 

Zbieżność rozwoju zastosowań elektronicznych i upowszechniania się idei gospodarki o obiegu zamkniętym i społeczeństwa recyklingu nie jest przypadkowa. Pozwalają one bowiem lepiej monitorować i kontrolować, w szczególności gminom i firmom transportującym odpady, sposób postępowania z nimi, zakres i poziom selektywnej zbiórki oraz jakość zagospodarowania odpadów na potrzeby recyklingu. W ostatnim czasie rozwinęło się wiele takich rozwiązań, a w ramach kampanii będziemy pokazywać wiele ciekawych i wartych szerszego upowszechnienia praktyk i przykładów.

 

 

Samorządy gminne, odpowiedzialne już od pięciu lat za organizację gospodarki odpadami powinny się tym szczególnie zainteresować, gdyż inteligentne rozwiązania pomagają rozwiązać wiele praktycznych problemów. Np. na brak miejsca i przestrzeni na umiejscowienie pojemników na odpady dobrze odpowiadają pojemniki podziemne. W rozwiązaniu problemu opróżniania nie do końca zapełnionych pojemników pomocne są systemy czujników i zdalnej komunikacji, a lepszą kontrolę poziomu segregacji na danej nieruchomości umożliwia technologia RFID.

 

 

Choć do wzorcowych systemów gospodarki odpadami i recyklingu, jakie funkcjonują w państwach skandynawskich jeszcze nam daleko, koncepcja gospodarki okrężnej promowana w UE, pozwala kompleksowo projektować i wdrażać rozwiązania w pełni uwzględniające wymogi ochrony środowiska, eliminacji marnotrawstwa, lepszego wykorzystania zasobów i odzysku cennych materiałów i surowców wtórnych.

 

 

Zarówno hierarchia zasad postępowania z odpadami, jak i znaczna część systemu gospodarki o obiegu zamkniętym powinna być wdrażana na szczeblu lokalnym i regionalnym. Nie obejdzie się przy tym oczywiście bez współpracy JST z przedsiębiorstwami, organizacjami odzysku i recyklerami, gdyż wszelkie mądre i inteligentne zmiany wymagają partycypacji, koordynacji i zintegrowania. O technologiach, ciekawych rozwiązaniach, dobrych praktykach i opiniach – jak zwiększyć efektywność ekonomiczną i ekologiczną zagospodarowania odpadów na potrzeby recyklingu oraz jakie technologie są w tym pomocne – informujemy właśnie w ramach kampanii Smart Recykling. Zapraszamy do udziału i kontaktu!