10 rozwiązań smart dla gospodarki obiegu zamkniętego

Technologie informacyjno-komunikacyjne sprzyjają wprowadzaniu rozwiązań opartych na modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Na wdrażanie tego typu rozwiązań decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw chcących zachować innowacyjność i konkurencyjność, a przede wszystkim zwiększyć swoją efektywność i zmniejszyć marnotrawstwo zasobów i oddziaływanie na środowisko.

 

 

Według autorów raportu Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy możemy wyróżnić 10 takich technologii, które pomagają urzeczywistnić założenia gospodarki obiegowej:

 

 

1. Technologie mobilne – sprzyjają wprowadzaniu modeli biznesowych obiegu zamkniętego poprzez tworzenie uniwersalnego i niskokosztowego dostępu do danych i aplikacji. Zakupy i inne zachowania konsumenckie coraz częściej odbywają się za pośrednictwem urządzeń mobilnych i online, zmniejszając zapotrzebowanie na zasoby materiale, np. na papier, gadżety dla klientów, ale i fizyczne sklepy czy urządzenia. Technologie smart przyczyniają się do odmaterializowania gospodarki i zwiększenia roli usług.

 

2. Komunikacja Machine-to-Machine (M2M). Maszyny i urządzenia, które potrafią skomunikować się ze sobą są coraz powszechniejsze. Technologia M2M jest wykorzystywana w systemach kontroli w fabrykach i w telematyce dla pojazdów.

 

3. Chmura obliczeniowa (cloud computing). Wirtualizacja gospodarki i przenoszenie wielu sfer aktywności, w tym społecznych i komercyjnych do sieci powoduje wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową komputerów, ale i na zapewnienie bezpieczeństwa transakcji elektronicznych.

 

4.Media społecznościowe. Technologie informacyjno-komunikacyjne stymulują rozwój
relacji społecznych i powiązań gospodarczych. Firmy korzystają z sieci i portali społecznościowych w celach marketingowych, zwiększając swoją skuteczność i obniżając w ten sposób wiele kosztów.

 

5. Analiza danych – Big Data. W gospodarce obiegu zamkniętego, wiele firm osiąga swoje przychody
z tego, że klienci korzystają z produktów, jako z usług. Wzrost firm będzie zależał od tego, jak dobrze rozumieją zachowania klientów używających ich produktów. Stwarza to wyzwanie dla monitorowania i analizy wielu złożonych danych.

 

6. Technologia projektowania modularnego – rewolucjonizuje nie tylko sposób, w jaki produkty działają, ale także ich „żywotność” i naturę relacji klienta z tymi produktami. Kiedy zaprojektowany modularnie produkt psuje się, wymianie lub naprawie podlega jedynie uszkodzona część. Dzięki temu produkt pozostaje przydatny dla jego użytkowników i wydłuża się jego całkowity cykl życia.

 

7. Zaawansowane technologie recyklingu. W związku z rozwojem metod recyklingu, coraz
więcej firm decyduje się wdrażać modele obiegu zamkniętego traktując je jako źródło ekonomicznego wzrostu.

 

8. Technologie związane z naukami przyrodniczymi i inżynieria materiałowa. Dzięki rozwojowi nauki i innowacji powstają nowe właściwości produktów, które mogą być używane jako materiały lub komponenty w kolejnym cyklu.

 

9. Systemy rejestracji i zwrotu – wspierają modele biznesowe obiegu zamkniętego poprzez obniżkę kosztów gromadzenia zużytych produktów do serwisowania, naprawiania, odzyskiwania, ponownego wykorzystania, odnawiania i recyklingu.

 

10. Druk 3D – ewoluuje w kierunku pełnienia kluczowej roli w przemyśle. Stał się także jednym z ważniejszych kół napędowych modeli biznesowych obiegu zamkniętego. Technologia ta ułatwia produkowanie części zamiennych i elementów dostosowanych do precyzyjnych potrzeb. Umożliwia też tworzenie produktów biodegradowalnych i modularnych.