inteligentny Toruń smart oświetlenie w gminach

torun.jpg

Największa w Polsce elektrownia fotowoltaiczna w gminie Czernikowo koło Torunia, źródło: www.wfosigw.torun.pl

Kompleksowy projekt z zakresu inteligentnych sieci energetycznych smart grid, inteligentnego oświetlenia i energetyki odnawialnej realizowany jest od 2014 r. w Toruniu i 10 gminach. Na początku 2016 ruszyła już największa w Polsce elektrownia słoneczna – we wsi Wygoda w podtoruńskiej gminie Czernikowo.

Farma fotowoltaiczna o mocy 3,8 MW, składa się z 16 tysięcy paneli słonecznych o powierzchni ponad 24 tys. metrów kwadratowych, które wyprodukować mogą nawet 3,5 tys. MWh prądu w roku i tym samym zaspokoić potrzeby ok. 1600 gospodarstw domowych. Inwestycja powstała w ramach szerszego projektu pn. Smart Toruń, wdrażającego innowacyjne rozwiązania w zakresie inteligentnych sieci energetycznych (smart grids) współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Liderem konsorcjum jest spółka, która na projekt „Smart Toruń- pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową ENERGA” trzymała ponad 19,5 mln dofinansowania z NFOŚiGW. Całkowity koszt inwestycji to 81,6 mln zł.

Działania w ramach projektu inwestycyjnego obejmują:

  1. budowę elektrowni fotowoltaicznej w gminie Czernikowo,
  2. modernizację oświetlenia sterowanego dedykowanym systemem teleinformatycznym w gminie Chełmża,
  3. modernizację infrastruktury sieciowej – automatyzację sieci dystrybucyjnej i przygotowanie infrastruktury pomiarowej AMI z systemem przetwarzania danych na wyznaczonym obszarze pilotażowym,
  4. opracowanie i przetestowanie nowych produktów i taryf dla klientów.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach gmin: Czernikowo, Chełmża, Łysomice, Lubicz, Obrowo, Zbójno, Radomin, Golub Dobrzyń, Ciechocin, Kikół i Toruń, obejmie min. 200 tys. mieszkańców. Spodziewanym efektem ekologicznym jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla o 8901,01 Mg rocznie oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię o ponad 6,5 tys. Mwh/rok. Projekt łączy w sobie kilka najważniejszych elementów tworzących inteligentne sieci: modernizację infrastruktury sieciowej, nowe produkty i taryfy dla klientów, inteligentne oświetlenie miejskie oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach modernizowanej infrastruktury spółka zautomatyzowała sieć dystrybucyjną, a także wymieniła tradycyjne liczniki na inteligentne liczniki energii elektrycznej (Smart Meters), co pozwala oferować klientom nowe produkty i pozytywnie wpływa na ich świadomość zużycia energii. Inteligentne oświetlenie miejskie to z kolei znaczne oszczędności dla Torunia i gmin objętych projektem. Natomiast farma fotowoltaiczna w Czernikowie zapewnia dostęp do przyjaznej środowisku i bezpiecznej energii.

Modernizacja oświetlenia odbyła się już w gminie Chełmża, gdzie wymienionych zostało 271 opraw oświetleniowych na oprawy LED-owe oraz 14 szafek sterująco-zasilających. Zakładając roczny czas pracy obu rodzajów lamp LED (4080 godzin) oraz korzyści związane z wprowadzeniem zdalnego systemu sterowania, zużycie energii oświetlenia zmniejszy się ponad połowę (z 192,1 MWh do 83,7 MWh). W wyniku modernizacji źródeł i opraw oświetlenia ulicznego zużycie energii elektrycznej zmniejszy się o 48 proc. Teleinformatyczny system sterowania i zarządzania umożliwi uzyskanie dodatkowych 15 proc. oszczędności.

Oświetlenie będzie sterowane dzięki wykorzystaniu sieci GSM. Dzięki temu możliwe będzie zdalne zarządzanie (zaprogramowanie czasu włączenia, redukcja strumienia świetlnego) oraz bieżące zbieranie informacji o zużywanej energii i usterkach. Wszystkie dane zapisywane są w bazie danych oraz odczytywane online poprzez stronę www przez operatora systemu. Zebrane dane pozwalają na bardzo dokładne określenie zużycia energii dla każdej z opraw, usterek i innych danych pomocnych w bieżącej eksploatacji sieci oświetleniowej. Źródła danych: www.grupa.energa.pl; www.wfosigw.torun.pl

 

Największa w Polsce elektrownia fotowoltaiczna w gminie Czernikowo koło Torunia, źródło: www.wfosigw.torun.pl

Największa w Polsce elektrownia fotowoltaiczna w gminie Czernikowo koło Torunia, źródło: www.wfosigw.torun.pl

 

(red. MN)