program „Solidny Partner”

Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu zaprasza na prezentację programu, dobrych praktyk samorządów i firm oraz wręczenie dyplomów laureatom programu podczas targów „POL-ECO-SYSTEM” (12.10.2016 godz. 12.00, Miasteczko Ekologiczne, sala konferencyjna, paw. 8).

 

W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele MTP, Urzędów Marszałkowskich, samorządów rekomendowanych przez nie do nagrody, firm laureatów programu, instytucji, organizacji i firm partnerskich oraz mediów.

 

Szersza prezentacja laureatów programu i ich inicjatyw odbędzie się na „Targach Dobrych Praktyk”, organizowanych online na innowacyjnej platformie Web City (11.‑14.10.2016, równolegle do „POL-ECO-SYSTEM”). Będą one połączone z konferencją (11.10.2016 godz. 10.00) upowszechniającą wiedzę o dostępności funduszy (w szczególności unijnych, umożliwiających finansowanie e-usług i innowacji), sposobach ich pozyskiwania oraz praktycznych zasadach realizacji projektów, prowadzoną m.in. przez ekspertów z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przy Ministerstwie Rozwoju oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

 

Celem programu “Solidny Partner” jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy biznesem, nauką i administracją, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy.

 

Przykładem tego typu działań jest projekt „Solidny partner w środowisku lokalnym”, realizowany przy współpracy z  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (jednym z  założycieli Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu, obchodzącego w tym roku 17‑lecie istnienia), administracją samorządową i  rządową, związkami samorządowymi (w  szczególności Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi partnerami. Projekt jest integralną częścią zainicjowanego w 1995 r. programu „Solidny Partner”. W 2001 r. program otrzymał patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, włączył się również w inicjatywę ONZ „Global Compact”.

 

W ramach projektu są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

 

– więcej informacji  – http://www.solidnypartner.pl