debata “Strefa Dobrych Praktyk” na targach Pol-Eco- System w Poznaniu

Fundacja Promocji  Gmin Polskich zaprasza do udziału w debacie eksperckiej  „Strefa Dobrych Praktyk” organizowanej przez Fundację Promocji Gmin Polskich w Strefie Dobrych Praktyk na Targach Pol Eco System w Poznaniu 12 października 2016r.

Strefa Dobrych Praktyk będzie przez nas prezentowana w ramach Miasteczka Ekologicznego, to edukacyjno-interaktywna przestrzeń, która przybliża rozwiązania możliwe do wykorzystania w polskich  miejscowościach, firmach czy urzędach,
które z korzyścią wpłyną na życie mieszkańców oraz na  ekonomikę samorządów.

Program Miasteczka Ekologicznego

  • środowisko (m.in. gospodarka odpadami, gospodarka wodna i OZE, kontrola zanieczyszczeń, ekologiczne produkty, ekoinnowacje, recykling opakowań i wyrobów)
  • przestrzeń miejska i transport (m.in. inteligentne zarządzanie ruchem, parkingi, nowoczesna komunikacja, budownictwo pasywne)
  • zarządzanie miastem (m.in. usługi publiczne, bezpieczeństwo, oświetlenie, efektywność energetyczna)
  • komunikacja z mieszkańcami (m.in. nowoczesne systemy informatyczne w urzędach, szkołach, bibliotekach służące wielokanałowej komunikacji, edukacji, a także eliminacji barier dla osób wykluczonych)
  • wielkie marki dla zrównoważonego rozwoju

Strefa Dobrych Praktyk – debata ekspercka organizowana przez Fundację Promocji gmin Polskich

 

ppp

 

Program debaty „Strefa Dobrych Praktyk”

Prezentacja projektu Fundacji Promocji Gmin Polskich – Smart Gmina ( portal, magazyn, konkurs, wydarzenia towarzyszące

Panel ekspercki samorządów lokalnych – prezentacja dobrych praktyk prezentowanych w ramach ogólnopolskiego Konkurs u „Gmina Ekoinnowacji” 2014/2015

Inauguracja konkursu Smart Eko Gmina w ramach którego prezentowane będą przedsięwzięcia wyróżniające się innowacyjnością w zakresie inteligentnych rozwiązań. Głównym celem konkursu będzie identyfikowanie dobrych praktyk w zakresie smart, upowszechnianie oraz wyróżnianie ich.

Panel ekspercki smart  rozwiązań i technologii – w ramach tematyki zrównoważonego rozwoju samorządów lokalnych. Zaprezentowane będą wybrane zagadnienia związane z realizowanymi w ramach projektu Smart Gmina:  Smart Oświetlenie, Smart Mobilność, Rewitalizacja  dachów, Rewitalizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych.

logo

1 2