światło z OZE dla rowerów

dp.jpg

W ramach proekologicznej inwestycji oświetlenia trasy rowerowej w gminie Konarzyny (woj. pomorskie)  wykorzystano energię z farmy fotowoltaicznej i oprawy oświetleniowe LED. Zakres przedsięwzięcia obejmował projekt i montaż oświetlenia trasy rowerowej łączącej miejscowości Konarzyny i Konarzynki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

W skład instalacji wchodzi: 16 opraw oświetleniowych typu LED, 32 panele fotowoltaiczne skupione w farmie, inwertery – fotowoltaiczne i podstawowy, a także złącze kablowo-rozdzielcze, szafka kablowo-oświetleniowa, okablowanie zasilająco-sterownicze, konstrukcje, systemy mocowań, linia kablowa. Wykorzystanie takiej technologii pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej w bezpośredni sposób z niewyczerpalnego źródła – energii słonecznej, a dzięki wykorzystaniu światła rozproszonego, moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni. Istotny jest również fakt, iż obsługa i konserwacja takiej instalacji wymaga minimalnych nakładów. W celu udogodnienia i poprawienia estetyki projektodawca przewidział w ramach operacji wspólnie z instalacją oświetlenia montaż koszy na śmieci wzdłuż w/w trasy rowerowej. Przedsięwzięcie przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców i turystów, wzrostu atrakcyjności turystycznej, podnosi estetykę miejscowości, które łączy ścieżka oraz poprawi bezpieczeństwo rowerzystów. Ponadto operacja stanowi wzbogacenie obecnie realizowanego projektu – Kaszubskiej Marszruty.

 

Trasa łącząca Konarzyny i Konarzynki jest miejscem o szczególnym znaczeniu – przez cały rok korzystają z niej mieszkańcy, zwłaszcza uczniowie, a w sezonie letnim także turyści. Poprawia to komunikację – codzienną wymianę mieszkańców przemieszczających się np. do szkoły, pracy, czy na zakupy. Przedsięwzięcie przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności i estetyki terenu oraz wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa i ułatwiło komunikację mieszkańcom i turystom.

 

Zastosowanie oświetlenia LED zasilanego z farmy fotowoltaicznej jest obecnie najbardziej ekologicznym rozwiązaniem, pozwalającym na znaczące obniżenie emisji niekorzystnych gazów i ciepła do atmosfery. Gmina Konarzyny od pomysłu, poprzez realizację projektu, po zakończenie budowy koordynowała projekt związany z budową farmy fotowoltaicznej i zasilaniu z niej nowych latarni. Na etapie założeń projekt był konsultowany z miejscowym stowarzyszeniem na rzecz rozwoju ziemi konarzyńskiej. Samorząd posiada już kolejny projekt na oświetlenie ścieżki rowerowej z wykorzystaniem OZE. Jednocześnie zachęca mieszkańców do montowania ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła i innych odnawialnych źródeł energii poprzez dotychczasowe spotkania i dystrybucję broszur poświęconych tej tematyce. Gmina Konarzyny została laureatem konkursu „Gmina Ekoinnowacji” w 2015 r.

 

(red. MN)

Foto: UG Konarzyny