jak rozwijać kompetencje kadry menedżerskiej w dziedzinie zarządzania infrastrukturą sportową

Jak rozwijać kompetencje kadry menedżerskiej w dziedzinie zarządzania infrastrukturą sportową?

 

Dynamiczna rozbudowa obiektów sportowych w Polsce, wymusza konieczność nowego podejścia do gospodarowania tego typu ośrodkami. Tylko profesjonalni zarządcy są w stanie utrzymać i odpowiednio rozwijać nowoczesną infrastrukturę sportową. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na wykwalifikowanych menedżerów w tym zakresie, Uczelnia Łazarskiego prowadzi rekrutację na IV już edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie infrastrukturą sportową”.

 

Nieustanny rozwój infrastruktury sportowej

„Od lat obserwujemy prężny rozwój infrastruktury sportowej w Polsce – powstają nowe stadiony piłkarskie i lekkoatletyczne, liczne hale widowiskowo-sportowe, lodowiska, kryte pływalnie, przystanie żeglarskie czy boiska wielofunkcyjne. Wzrasta też świadomości Polaków na temat zdrowego trybu życia, a co za tym idzie rośnie zainteresowania sportem. Nowopowstałe obiekty sportowe wymagają jednak odpowiedniego stylu zarządzania, a oczekiwania wobec menedżerów zarządzających infrastrukturą sportową stale rosną. Niezwykle ważne jest więc nieustanne kształcenie się, rozszerzanie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez ekspertów w tej dziedzinie” – mówi Grzegorz Gutkowski, kierownik studiów „Zarządzanie infrastrukturą sportową” realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Praktyczna wiedza

Program „Zarządzanie infrastrukturą sportową” jest ukierunkowany na kształcenie specjalistów, którzy będą mogli sprostać wyzwaniom prężnie rozwijającego się sektora sportowego i rekreacyjnego. Uczestnictwo w studiach daje możliwość poznania tajników zarządzania infrastrukturą sportową oraz know-how sukcesu komercyjnego obiektu sportowego. Program, oprócz wykładów i warsztatów, obejmuje również wizyty studyjne w najlepszych obiektach sportowych w Warszawie i okolicy. Wyróżnikiem studiów jest dostęp do najlepszych praktyk rynkowych, gdyż wykładowcy to uznani eksperci w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania infrastrukturą sportową.

 

„Nasze studia oferują słuchaczom szeroki wachlarz wiedzy oraz możliwość poznania sprawdzonych metod i technik efektywnego zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym. Unikalny program, realizowany przez najlepszych w naszym kraju ekspertów w tej dziedzinie, gwarantuje uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności wszystkim tym, którzy chcą osiągnąć sukces w branży” – dodaje Grzegorz Gutkowski.

 

Profesjonalne kompetencje

Program kierowany jest do absolwentów studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: zarządzanie, sport i kultura fizyczna, organizacja imprez, marketing), pracowników i pracodawców wykonujących swoje obowiązki w ramach administrowania i zarządzania obiektami sportowymi, osób zajmujących się organizacją imprez masowych (w tym masowych imprez sportowych), a także tych, którzy dopiero zamierzają rozwijać swoją karierę w kierunku zarządzania infrastrukturą sportową.

 

Inne propozycje Uczelni Łazarskiego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego to nowoczesna jednostka uczelniana, oferująca wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia w toku studiów podyplomowych oraz prestiżowych programów MBA, a także szkolenia i doradztwo dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej. Swoją ofertę buduje w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne oraz doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne instytucje i sektory gospodarki. Oprócz programu „Zarządzanie infrastrukturą sportową”, w ofercie studiów podyplomowych realizowanych na Uczelni Łazarskiego są m.in. kierunki takie jak: „Organizacja i zarządzanie oświatą”, „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kadry i płace”, „Prawo dla urzędników”, „Funkcjonariusz administracji unijnej – kariera w instytucjach Unii Europejskiej”, „Studium prawa i gospodarki samorządu terytorialnego” czy „Studium zamówień publicznych”. Więcej informacji o ofercie studiów podyplomowych Uczelni znajduje się na stronie: www.ckp.lazarski.pl.