finansowanie smart

finansowanie-smart.png

Unijnym programem, który kompleksowo adresuje środki na rzecz rozwoju cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych jest Program Polska Cyfrowa

 

Program obejmuje szereg rodzajów przedsięwzięć, które umożliwią szerszy dostęp do: szybkiego Internetu, spraw urzędowych, zasobów dziedzictwa kulturowego i nauki poprzez upublicznienie wybranych zbiorów w Internecie oraz zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców. Wsparcie z Programu zostało skierowane przede wszystkim do:

 • jednostek administracji rządowej i samorządowej
 • przedsiębiorstw telekomunikacyjnych,
 • jednostek naukowych,
 • państwowych organizacji kultury, organizacji pozarządowych.

W ramach Programu Polska Cyfrowa można realizować lub rozwinąć:

 • inwestycje w zakresie szybkiego szerokopasmowego Internetu;
 • różnego typu e-usługi publiczne online i aplikacje, z których będzie można skorzystać w sieci, np.: usługi świadczone przez administrację publiczną, aplikacje edukacyjne online,
 • nowoczesne e-usługi elektroniczne przekładające się na skrócenie czasu realizacji w urzędach poszczególnych typów spraw, lepszy dostęp do dziedzictwa kulturowego, zwiększoną dostępność do informacji naukowych i administracyjnych, rozwój innowacyjnych i kreatywnych przedsięwzięć biznesowych;
 • cyfrowe umiejętności społeczeństwa głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach, bardziej aktywny udział w życiu społecznym oraz częstsze angażowanie się na rzecz społeczności lokalnych i działalność w organizacjach pozarządowych;
 • kampanie edukacyjno-informacyjne, które będą promować korzyści, jakie daje rozwój cyfrowych umiejętności;

Kluczowe efekty, jakie ma przynieść realizacja Programu Polska Cyfrowa to w szczególności:

 • dostęp do szybkiego Internetu,
 • sprawy administracyjne dostępne dla każdego online:
 • możliwość korzystania z usług elektronicznej administracji w dowolnym miejscu i czasie,
 • większy dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego i nauki poprzez upublicznienie zbiorów w Internecie,
 • przejrzystość funkcjonowania administracji publicznej,
 • kompetencje cyfrowe.

Łącznie na Program Polska Cyfrowa wspierający rozwój cyfryzacji i e-usług w Polsce zostało przeznaczonych 2 mld euro.