azoty Arena – jak efektywnie zarządzać halą sportową

azotany.jpg

Zarządzanie obiektami sportowymi to pojęcie, które coraz śmielej pojawia się przy kolejnych inwestycjach w naszym kraju. Oddawanie obiektów w ręce firm wyspecjalizowanych w zarządzaniu jest trendem, który od kilkunastu lat można obserwować w Europie Zachodniej, a w USA od dawna jest standardem.   

hale

Hale sportowe to już nie tylko areny rywalizacji, ale wielofunkcyjne obiekty, których prawidłowe funkcjonowanie powinno opierać się o zasady biznesowego zarządzania nieruchomościami i właściwej gospodarności. Spojrzenie na obiekt w sposób globalny pozwala stworzyć strategię odpowiadającą faktycznym potrzebom otoczenia, w tym lokalnej społeczności.

Pierwszym tego typu obiektem w Polsce, zarządzanym w sposób komercyjny, na zasadach umowy koncesji jest szczecińska hala widowisko-sportowa, Azoty Arena. VES poprzez dedykowaną spółkę Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. (ASO) – realizuje zadania związane z kompleksowym zarządzaniem i rozwojem obiektu, szczególnie w zakresie realizacji zadań spełniających wiele funkcji społecznych oraz sportowych w regionie. ASO, to „lokalna siła biznesu” czyli osoby, które od lat związane są z rozwojem Szczecina, znają jego specyfikę oraz potrzeby mieszkańców. Dzięki ich kompetencjom i doświadczeniu VES, możliwe było stworzenie oferty biznesowej obiektu, a tym samym dopasowanie jej do oczekiwań jego przyszłych użytkowników. To właśnie potrzeby otoczenia zdefiniowały skutecznie działania wizerunkowe i handlowe, jakie zostały podjęte aby obiekt był w pełni atrakcyjny dla potencjalnych Klientów z segmentów B2C oraz B2B. Wcześniejsze przygotowanie strategii przewidującej wpływ wszystkich czynników wspierających biznes oraz tych, które mogą mu zagrażać, stanowiły filary rozwoju szczecińskiego obiektu we właściwym i oczekiwanym kierunku. Dla Azoty Arena, tymi filarami były zaawansowanie techniczne obiektu, elastyczność optymalizacji systemów, prawidłowo dobrana i wykonana strefa teletechniczna i audiowizualna, lokalizacja oraz potrzeby i możliwości nabywcze potencjalnych klientów, właściwa obsługa interesariuszy i ich potrzeb, oraz dodatkowy proaktywny ze strony operatora rozwój usług dodatkowych.

Arena Szczecin Operator podpisując z miastem 3-letnią umowę na zarządzanie obiektem przejęła obiekt w pełne zarządzanie a tym samym również pełną odpowiedzialność za koszty oraz przychody, realizację wskaźników rozwoju obiektu oraz jego otoczenia. Jednocześnie spółka realizuje zadania i cele wyznaczone przez właściciela obiektu – miasto Szczecin. ASO zarządza obiektem wielopłaszczyznowo. Równolegle do zarządzania administracyjnego i technicznego oraz optymalizacji kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem obiektu, spółka dba o jego rozwój oraz wizerunek w mediach. Dzięki biznesowemu podejściu do zarządzania, Azoty Arena, to nie tylko obiekt sportowy ale również przestrzeń biznesowa, którą spółce udało się skomercjalizować w tym pozyskać najemców powierzchni biurowych, otworzyć pierwszy w Polsce Klub fitness sieci Eurofitness, oraz przyciągnąć do Szczecina światowej sławy artystów i sportowców.

Azoty Arena była już sceną dla największych muzyków, deskami teatralnymi, parkietem sportowym, areną dla najmłodszych, przestrzenią biznesową czy też salą balową.  Od pierwszych dni funkcjonowania hali, dzięki biznesowemu zarządzaniu obiektem, podczas zorganizowanych koncertów, festiwali, wydarzeń estradowych i rewii bawiło się ponad 823 tys osób. Obiekt posiada również 3 platformy do komunikacji z mieszkańcami Szczecina: stronę www,  aktywny profil Facebook z ponad 10000 fanów oraz własny system biletowy, z którego skorzystało ponad 20 000 osób. Funkcjonowanie tego obiektu pokazuje, że przedsiębiorcze spojrzenie na nową inwestycję bez wątpienia pozwala szybko zbudować nowoczesny i skuteczny zespół, optymalizować wiele stałych kosztów funkcjonowania hali – co pozwala na prowadzenie biznesu w sposób nowatorski, nowoczesny i na wysokim poziomie w odniesieniu do standardów międzynarodowych.