k // smart mobilność

Celem kampanii jest zainteresowanie odbiorców innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju transportu i komunikacji drogowej. Promujemy rozwiązania, technologie, dobre praktyki i opinie w takich obszarach jak: wprowadzanie pojazdów hybrydowych, w tym do flot jednostek publicznych, wprowadzanie pojazdów elektrycznych w tym elektrycznych autobusów w komunikacji miejskiej, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych ITS i sygnalizacji świetlnej, wykorzystanie biogazu jako paliwa napędowego pojazdów komunalnych, rozwój infrastruktury ścieżek rowerowych, roweru miejskiego i gminnego. Zajmujemy się tez mobilnością w przestrzeni wirtualnej prezentując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie miejskich aplikacji smart.
>> transport i komunikacja komunalna – autobusy elektryczne i biogazowe, systemy transportowe ITS


>> wprowadzanie pojazdów hybrydowych i elektrycznych, floty jednostek publicznych
>> wprowadzanie pojazdów hybrydowych i elektrycznych, floty jednostek publicznych >> rozwiązania hybrydowe pozwalające znacząco zmniejszyć zużycie paliwa przez silniki pojazdów, a tym samym znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza >> rozwój infrastruktury szybkiego ładowania

>> rozwój infrastruktury ścieżek rowerowych, roweru miejskiego i gminnego
>> rozwój infrastruktury ścieżek rowerowych, roweru miejskiego i gminnego >> rower jako ekologiczny środek transportu >> aptymalizacja jego dostępności umożliwiająca dobrze zaplanowane stacje wypożyczania i zwrotu

>>mobilność w przestrzeni wirtualnej - miejskie aplikacji smart
>> mobilność w przestrzeni wirtualnej - miejskie aplikacji smart ułatwiające komunikację mieszkańców i samorządów