k // rewitalizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych

Kampania obejmuje tematykę związaną z wymianą i modernizacją nawierzchni boisk sportowych i rekreacyjnych. Program Rewitalizacji Boisk realizowany przez Fundację Promocji Gmin Polskich umożliwi stworzenie odpowiednich nowoczesnych i bezpiecznych warunków do korzystania z zajęć wychowania fizycznego oraz różnych form aktywności fizycznej, jest to możliwe dzięki odnowieniu i modernizacji istniejących zaniedbanych boisk asfaltowych oraz betonowych w ich miejsce powstaną wielofunkcyjne systemowe obiekty sportowe.
>> wymiana i modernizacja nawierzchni samorządowych boisk sportowych i rekreacyjnych

>> modernizacja infrastruktury sportowej przyszkolnej

>> rewitalizacja obiektów sportowych – stadiony otwarte i halowe

Narzędzia finansowania i nowoczesne technologie sprawiają, że gminne boiska, sale gimnastyczne, baseny otrzymują „drugie życie”. Program Rewitalizacji Boisk realizowany przez Fundację Promocji Gmin Polskich umożliwi stworzenie odpowiednich nowoczesnych i bezpiecznych warunków do korzystania z zajęć wychowania fizycznego oraz różnych form aktywności fizycznej, jest to możliwedzięki odnowieniu i modernizacji istniejących zaniedbanych boisk asfaltowych oraz betonowych w ich miejsce powstaną wielofunkcyjne systemowe obiekty sportowe.