k // modernizacja dachów

Kampania obejmuje tematykę: wymiany starych pokryć dachowych ( zwłaszcza wobec potrzeby wymiany pokryć eternitowych ) na nowe – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii termoizolacyjnych. Interesujemy się również wykorzystaniem powierzchni dachów do montażu ogniw fotowoltaicznych (dachówka fotowoltaiczna, panele nowej generacji, abonament na słońce) Prezentujemy zastosowania technologii zielonych dachów. Szczególną uwagę zwracamy na aspekty retencjonowana wody opadowej oraz naturalnych samooczyszczających się zbiorników na dachach.
>> nowoczesne, ekoinnowacyjne technologie dachów spadzistych i płaskich - tematyka termorenowacji
>> nowoczesne, ekoinnowacyjne technologie dachów spadzistych i płaskich >> tematyka termorenowacji >> problematyka wymiany i utylizacji eternitowych pokryć dachowych >> monitorowanie stanu technicznego dachów – drony

>> wykorzystanie powierzchni dachów do montażu ogniw fotowoltaicznych
>> wykorzystanie powierzchni dachów do montażu ogniw fotowoltaicznych >> wykorzystanie energii słonecznej do produkcji prądu oraz efektywne zarządzanie jego dystrybucją i zużyciem dzięki zastosowaniu inteligentnych sieci energetycznych >> dachówka fotowoltaiczna, panele nowej generacji, abonament na słońce

>> technologie zielonych dachów - aspekty retencjonowana wody opadowej
>> technologie zielonych dachów - aspekty retencjonowana wody opadowej >> naturalne samooczyszczające się zbiorniki na dachach.