festiwal innowacji. Promocja inteligentnych małopolskich specjalizacji

Od 17 do 23 października odbędzie się Małopolski Festiwal Innowacji. Swoje zaangażowanie zadeklarowało już 30 partnerów, a wśród nich małopolskie uczelnie i instytuty badawcze, które są fundamentem małopolskich innowacji – Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Pedagogiczny, a także Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Instytut Przemysłu Skórzanego oraz Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Partnerami będą także firmy: Delphi Poland, KreaTech, Miasteczko Multimedialne, 3D Fly, a poza tym klastry, fundacje, stowarzyszenia, agencje rozwoju, inkubatory. W tym roku festiwal szczególny nacisk kładzie na promocję małopolskich inteligentnych specjalizacji, wyznaczających kierunki rozwoju regionu. Do inteligentnych specjalizacji zostały zaliczone: nauki o życiu (life sciences), energia zrównoważona , technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego. W obszarze tych specjalizacji będą kumulowane środki finansowe przeznaczone na badania i innowacje w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jednym z warunków korzystania z tych środków jest właśnie wpisanie się (z projektem, działalnością, kierunkiem prac badawczych, itp.) w inteligentne specjalizacje. Jak zostać partnerem MFI? Zgłoszeń można dokonywać na dwa sposoby:
1. Wypełniając tabelę dostępną na www.festiwalinnowacji.
malopolska.pl i przesyłając ją na adres mailowy mfi@
umwm.pl.
2. Wypełniając zgłoszenie dostępne na stronie https://pamelaslufinska.typeform.com/to/UE9gic.
Obie formy zgłoszenia zawierają te same pola do uzupełnienia. Odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerem: 12 630 33 91 lub e-mailem: pamela.slufinska@umwm.pl. Za koordynację i promocję Małopolskiego Festiwalu Innowacji odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Małopolski Festiwal Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020.
Źródło: Jm/ Serwis Samorządowy PAP