awans Polski w światowym rankingu innowacyjności

Polska zajęła 39. pozycję pośród 128 krajów, uzyskując 44,2 punkty (na 100 możliwych). Ranking pt. „Globalny indeks innowacyjności 2016” jest publikowany przez Uniwersytet Cornella we współpracy z m.in. z World Intellectual Property Organization (WIPO) specjalistyczną agendą ONZ. – Cieszy nas awans w światowym rankingu, szczególnie, że Polska w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem przesunęła się aż o siedem miejsc w górę – mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Autorzy raportu wykazują słabe i mocne strony gospodarek, kształtujące ogólny poziom innowacyjności. W rankingu globalnym pierwszą pozycję zajęła Szwajcaria, a następnie Szwecja i Wielka Brytania. Stany Zjednoczone znalazły się na czwartym miejscu. 39 pozycję w rankingu Polska zawdzięcza m.in. łatwości zakładania firm (awans o 5 miejsc), edukacji (awans o 2 miejsca), wydatkom krajowym brutto na B+R w PKB (awans o 3 miejsca), zawartym umowom na rynku venture capital (awans o 16 miejsc), pracownikom z zaawansowaną technologicznie wiedzą (awans o 4 miejsca), artykułom naukowym (awans o 2 miejsca), kreatywności sektora ICT (awans o 14 miejsc). – Liczymy, że dzięki realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wskaźniki innowacyjności w naszym kraju będą znacząco rosły. Stawiamy na industrializację i innowacje, koncentrujemy wsparcie na priorytetowych obszarach B+R+I wykorzystując fundusze unijne, programy rozwojowe dla różnych branż, budujemy prężny rynek venture capital. Zmieniamy prawo w zakresie wspierania innowacyjności, które usuwa bariery stojące na drodze innowatorów i przykładamy dużą wagę do wzmocnienia powiązań pomiędzy przemysłem, biznesem a nauką. Nie zapomnieliśmy również o wzmocnieniu kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, które stanowią jeden z elementów zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki – podkreśla wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Źródło: mp/Kurier PAP, http://kurier.pap.pl